Kuo mes tikime

Mes tikime, kad Jėzus Kristus

 • yra Gyvojo Dievo Sūnus ir vienintelis Gelbėtojas nuo nuodėmės.
 • yra Didis kūno ir sielos Gydytojas per Jo kraujo sutaikinimą.
 • yra Krikštytojas Šventaja Dvasia kaip ir anuomet, Sėkminių dieną.
 • yra Karalius, kuris greitai sugrįš į žemę vėl, kaip vienintelė viltis mūsų žūstančiajame pasaulyje.
 • Yra tas pats vakar, šiandien ir amžinai.

Pagrindiniai patyrimai, kuriuos turi krikščionis

krikščionio gyvenime yra trys: išgelbėjimas, vandens krikštas ir Šventosios Dvasios krikštas

 • Išgelbėjimas yra gaunamas kreipiantis tikėjimo malda į Jėzų Kristų.
 • yra užbaigiamas per Dievo malonę.
 • yra išlaikomas gyvenant teisiai ir remiantis Biblija.
 • pademonstruiojamas darbais.
 • Yra prarandamas nuodėmiaujant ir dėl to neatgailaujant.
 • yra privalomas, kad įžengtum į Dangų amžinybėn.
 • Vandens krikštas priimamas sekant Kristaus pavyzdžiu.
 • Neprivalonas, kad būtųm išgelbėtas, bet  labai svarbi krikščionio gyvenimo dalis, kurios nereiktu neigti.
 • Yra viešas tikėjimo į Jėzų Kristų pademonstravimas.
 • Yra atliekamas Tėvo, Sūnaus ir Šventosios Dvasios vardu.
 • Šventosios Dvasios krikštas yra lydimas kalbėjimu kalbomis.
 • Yra kitoks ir atskiras pergyvenimas, nei Išgelbėjimas ir Vandens Krikštas.

Krikščionio gyvenimo pagrindai

Kiekvienas krikščionis norėdamas išlikti krikščioniu privalo: melstis, evangelizuoti, skaityti Bibliją ir bendrauti su bendratikiais.

 • Kasdieninė malda: yra gyvybiškai svarbus dalykas santykiams su Dievu palaikyti.
 • Evangelizacija: dalintis Jėzaus Kristaus Evangelija su kitais.
 • Biblijos skaitymas: pamaitinti mūsų dvasiai Dievo žodžiu, kad gyventume remiantis juo.
 • Bendravimas: tikinčiųjų susirinkimas vietinėje bendruomenėje pagarbinti Dievą, paraginti ir dvasiškai praturtinti  vienas kitą užmezgant bičiūlystės ryšius.

This post is also available in: English