Tarnavimai

Todėl eikite ir padarykite mano mokiniais visų tautų žmones, krikštydami juos Tėvo ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios vardu,
mokydami juos laikytis visko, ką tik esu jums įsakęs. Ir štai Aš esu su jumis per visas dienas iki pasaulio pabaigos. Amen“
Mato 28:19-20

Pergalėje mes rimtai žiūrime į Kristaus Didįjį Pavedimą pasiekti pasaulio žmones Evangelija. Mūsų motyvacija kyla iš asmeninių santykių su Kristumi. Turime vilties, kad kiti patirs  Jėzaus Kristaus išgelbėjimą. Nes tikime, kad Jis vienintelis atsakymas mūsų dvasiniams poreikiams patenkinti.

Mūsų veikla neapsiriboja vien tik vietine bendruomene, mes palaikome ryšius tarptautiniu mastu, paremiant ir palaikant mūsų Bičiulystės bažnyčias visame pasaulyje.

This post is also available in: English